Att finna syfte med livet i sorgen

Tankar och känslor styr våra dagliga liv på ett oändligt antal sätt. Påverkar oss i hur vi uttrycker oss eller mår. Tillsammans bildar de ett komplext notblad som tonsätter våra liv. Skapar en undermedveten ström av agerande som påverkar våra liv. Får oss att på det ena eller andra viset komma till insikt med, hur […]

Tankar och känslor styr våra dagliga liv på ett oändligt antal sätt. Påverkar oss i hur vi uttrycker oss eller mår. Tillsammans bildar de ett komplext notblad som tonsätter våra liv.

Skapar en undermedveten ström av agerande som påverkar våra liv. Får oss att på det ena eller andra viset komma till insikt med, hur vi landar i allt utan att livet har förlorat sitt varande.

Förmår oss att ibland kunna se bortom sorgen och att nå syftet med det liv som blivit genom förlusten.

Då tillvaron förlorat sin trygghet och vi berövats inspirationen att möta dagen som blivit, läggs ett ok av missmod över våra skuldror. Vi söker en mening i allt som skett och hamnar i en existentiell projicering på att finna syftet med våra liv. Kunna finna acceptans på något vis,  i allt som skett. En oerhörd tuff begäran av oss själva.

Alla upplever vi någon gång perioder i livet då allt tappat sin mening. Vi tvingas möta den verklighet som styrt om våra mål, där våra innersta önskningar och hopp gått förlorade. En tid som följer där vi blir tvungna att definiera nya aspekter på livet.

Att finna en väg som ger ro och lugn i sinnet, en väg som framför allt ger livet en mening och ett syfte kräver sitt mod, då saknad och längtan följer oss vägen fram.

Ett liv är en resa som inkluderar en ständigt pågående berättelse. En berättelse som ständigt redigeras och för oss fram genom dagar, veckor, månader och år. Liksom livets resa i förändringar, är också livets syfte av skiftande karaktär. Våra mål flyttas om i takt med våra livsupplevelser, det som förut var viktigt tappar sin styrka och annat blir av mer vikt för oss.

Att uppnå och finna ett syfte med livet i sorgen, når vi inte bara genom att ta oss igenom dagar av sorg, utan snarare hur vi tar oss an vår tro på livet och oss själva.

En av de viktigaste faktorerna för att uppnå målet att finna ett syfte med livet, är att vi förstår vikten av att aktivt arbeta med att övervinna svårigheter på vägen fram.

Våra sinnen har ibland en tendens att låta vårt fokus välja stigar i minnet, där trauman och besvikelser tar upp tid och rum. Dessa stigar blockerar de goda minnena och begränsar vår förmåga att möta livet fram.

Då vi inte ger plats för de bra stunder som varit, skapar vi ett negativt filter, som ger en dålig hanterings strategi inför livet fram. Vi släpper fram de djupt rotade mönster om att bära sorg och förlust, där man förnekar sig vidare glädje i livet. Där sorgens mörka flor omsluter oss i tron, att sorg bärs så.

Det finns oändligt många vis att sörja på, dock skall sorg och förlust inte frånta oss rätten till att leva. Då vi bearbetar och tar hand om allt som händer inom oss, ger vi oss på sikt en investering i vår egen livskvalitet.

Genom att identifiera de värdefulla delarna av våra liv och förmå oss att skapa en riktning för var och en av dem, designar vi ett syfte med våra liv.

Då vi är ärliga mot oss själva och följer våra alldeles egna önskemål i vad vi satt som mål, påverkas våra liv i rätt riktning. Att visa sig själv hänsyn och tillit inför våra val, skapar styrka inom oss.

Våra liv flätas samman av otaliga stigar där vi möter såväl lycka som sorg. Då vi låter sorgen undertrycka de positiva känslorna och dess uttryck, tränger vi bort möjligheter. Det ger konsekvenser som på sikt blir ett större ok att bära.

Men hur når vi då vägen genom denna värld av smärta, saknad och längtan som sorgen omsluter oss med?

Betingelser som inte alltid faller väl ut på oss, i en framåtskridande positiv process. Särskilt då vi alla oftast står oförberedda inför situationen. Att mista blir en traumatisk upplevelse, även om vi ser det komma mot oss eller att det sker plötsligt.

En stor del av att uppnå en förändring och nå ett syfte, är att reflektera över hur vi agerar och tar oss an vårt eget ansvar i livet.

Se våra möjligheter och våra brister. Vi landar då i en bättre självinsikt som hjälper oss att hantera livets fortsatta resa fram.

En stor grund till att uppnå syfte med livet i sorgen, vilar på den egna självreflektionen och att förstå oss själva. Sätta upp vad vi kallar målbilder, klargöra vad som är viktigt för just oss själva. Vad vi skall lägga fokus på behöver inte alltid vara samma som vår direkta omgivning anser. I all resa fram med och om våra liv, måste perspektivet vara inställd på de personliga möjligheterna och önskningarna.

Bakom all sorg finns ett oskrivet blad av ditt liv, en sida där du själv skriver vidare och ger dig själv ett syfte i livet. Små mål, små steg leder så småningom till ett varande i en ny tid.

Allt har sin egen tid och allt finner sin väg till slut.