Att släppa taget

Genom livet möter vi både framgångar såväl som motgångar. Livet presenterar oss båda sidor av livets mynt. Då vi möter framgång och upplevelse som ger oss bra energi, tar vi oss starkt vidare genom livet, medan motsatsen påverkar oss negativt och stjäl all vår kraft. Vi fastnar lätt i den negativa påverkan som en svår […]

Genom livet möter vi både framgångar såväl som motgångar. Livet presenterar oss båda sidor av livets mynt. Då vi möter framgång och upplevelse som ger oss bra energi, tar vi oss starkt vidare genom livet, medan motsatsen påverkar oss negativt och stjäl all vår kraft. Vi fastnar lätt i den negativa påverkan som en svår motgång kan föra med sig.

Att ta sig igenom en sorg är en resa där vi möter både bra dagar och känslor men också dagar av svåra stunder och känsloupplevelser. Sorgen påverkar oss alla och kan uttrycka sig på olika sätt För några av oss möter vi stunder i sorgen då allt blir mycket starkt närvarande och vi betraktar sorgen samtidigt som vi lever i nuet. Några andra av oss kan göra sig ett fotfäste i sorgen och ibland låta sig stanna där. En form av trygghet utvecklas i att stanna i sorgen och stänga ute allt annat omkring, rädd att förlora närheten till saknaden och smärtan i förlusten. Det har utvecklats en slags identitet i hur livet är just nu. Man fastnar i den trygghet med något vi känns vid, en tid av sorg, saknad och ovilja att gå vidare i livet.

Då vi blockerar livet omkring oss och ger sorgen allt fokus, avstänger vi också möjligheten att kunna leva igenom, med och förbi sorgen. Då sorgen drabbar oss är det inte lätt att finna någon form av acceptans eller förståelse till det som skett. Då upplevelsen i att förlora någon är baserad på hur och varför, ger det oss alla olika utgångslägen i hur vi kommer vidare.

Då vi låter sorgen anpassa oss till ett valt livsmönster, förnekar vi oss samtidigt möjligheten att gå vidare och vi kan hamna i en återvändsgränd av starka känslor och tankar. Kanske är det rädslan för de nya livsvillkoren, möten med en annorlunda dag och en annan verklighet som hindrar några av oss att släppa taget om sorgen. Kanske är det några av oss som belägger sig själv med skuldkänslor då vi släpper taget om sorgen. Vi känner rädsla för att glömma hur allt varit och hur allt känns.

Men att släppa taget betyder inte att du ej känner smärta, saknad eller lidande. Då man låter sig släppa taget om sorgen, släpper man också in nytt fokus på livet.

Det är möjligt att inget kommer återgå till hur det var men bara för att det är annorlunda betyder det inte att det är dåligt.

Då vi ihärdigt förnekar verkligheten bygger vi också på den största källan till lidandet. Allt vi lämnar bakom oss får våra insikter att växa sig starka, allt vi upplevt är viktigt även om det inte längre utgör en del i dina framtida destinationer. Det utgör en del av din livshistoria.

En viktig del i livet för att du ska kunna utvecklas, leva och möta dina dagar framöver med styrka och glädje.