Att ta sig an livet

Sommaren går stilla mot sensommar. Lindar in våra sinnen med sina dagar av ljumma kvällar.  Lägger dagg under bara fötter, i tidig morgontur ner till sjön. Augustimånen lyser över skogsbryn och hustak medan ugglans sång fyller natten. Jag sitter under trädet och kvällsbrisen drar in över mina skuldror, får mig att huttra lite och dra […]

Sommaren går stilla mot sensommar. Lindar in våra sinnen med sina dagar av ljumma kvällar.  Lägger dagg under bara fötter, i tidig morgontur ner till sjön. Augustimånen lyser över skogsbryn och hustak medan ugglans sång fyller natten. Jag sitter under trädet och kvällsbrisen drar in över mina skuldror, får mig att huttra lite och dra tröjan tätare om mig. Det doftar ännu från nästintill utblommade blomster vid sjökanten, en blandning av jord och daggvåta blad, doften fyller mig då jag drar in den svala kvällsluften. Så stilla och lugnt omkring, så rofyllt i mitt hjärta. Det slår mig hur lätt det är i en sådan stund som denna att ta sig an livet och nästa dag.

Tider som varit i såväl gott som ont, har en underlig tendens att hålla sig kvar i vårt medvetande. Minnen som skapat smärtsamma känslor, blandas stundvis med de goda minnena som gett glädje i sinnet och är ständigt med oss. Upplevelser som ibland har en tendens att sakta ner oss i livet och hindra oss att ta oss an livet. Det förgångna finns inte bara i det som varit utan ligger ofta med i det som blivit nuet. En energi i tankar och känslor som antingen för oss framåt eller helt hindrar oss att vara i nuet.

För många av oss som upplevt eller befinner oss i ett trauma där livsvillkoren drastiskt förändras, är det ofta svårt att ta oss an livets fortsättning. Trots att vi kanske omges av nära och kära eller omsluts av annan omtänksamhet i en svår upplevelse, så krävs det stor projicering och styrka för att skapa en ny tillit till livet som blivit. Rädsla och oro för såväl sin egen del som de omkring varandes agerande och val i livets fortsatta gång, präglar och upptar mycket av vårt medvetande. Kanske finns dagar då vi känner oss starkare, kanske kommer dagar då vi lite kommer förbi ångest och sorg, kanske möter vi stunder då allt rasar ner över oss. I varje sorg färdas vi på okänt hav av känslor och möte med dess tankar.

Hur kan vi nå motivation och handlingskraft samtidigt som vi tar oss an livet som det blivit ?

Genom att skapa en sk vision board, kan vi få möjlighet att även i individuellt syfte nå nya mål i vårt liv. En upplyftande och motiverande åtgärd på ett personligt plan. Då vi skapar och sätter upp mål som gör oss inspirerade att gå mot, förser det oss med en stark motivation. När vi skapar ett visuellt collage av våra mål uppnår vi ofta en motivering att ta oss an livet, eftersom våra sinnen många gånger använder sig av tänkta bilder på livet framför.

Att skapa vision board har inget med attraktionslagen att göra. Det involverar inte heller att visualisera något för att få det att hända. Syftet är att stimulera våra sinnen och tänka på möjliga åtgärder och strategier för att uppnå våra mål och drömmar. Hjälper oss att förverkliga våra livsmål och vad vi vill uppnå på kort och lång sikt.

Att finna livsmål då livsvillkoren förändrats kan ibland tyckas vara omöjligt. Ironiskt nog är det ofta just stora förändringar i livet som blir värdefulla erfarenheter och på sikt kan hjälpa oss att sortera och agera för att uppfylla och nå möjlighet att ta oss an livet.

Då vi drabbas av sorg försetts vi ofta i ett tillstånd då vi inte tycks färdas framåt. Men vi når tillslut en punkt där vi önskar uppnå förändring. Att leva helt och fullt i saknad tar all energi och vilja att resa sig åter. Om vi kan rengöra och läka våra själsliga sår som har en tendens att hålla oss paralyserade på samma plats, måste vi tillåta oss att skapa utrymme för det i sinne, hjärta och omgivning. Då vi lär att förstå vikten av att inte fokusera vår uppmärksamhet på tankar som inte är användbara, kommer vi att ge utrymme för nya och hjälpsamma tankar. Tankar som får oss att kunna ta oss an livet som det är.