En blogg om livet och sorg

En blogg som sätter ord på tankar och känslor i samband med sorg. Med denna blogg hoppas vi kunna ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

Livet, en ständig rörelse i förändring.

När vi står inför mötet med att ha förlorat en älskad närstående, är förändringen av våra liv total. Vi kastas mellan hopp och förtvivlan, vi tumlar omkring i ett hav

Att mista sin partner

I den stund man mister någon man älskar och delar sitt liv med, blir sorgen ofantlig. Plötsligt ställs man inför ett möte av turbulenta tankar och känslor. Oavsett om man

Barn och sorg

Genom förluster av någon i familjen eller bland vänner, drabbas även barnen ibland. Då vi ställs inför en situation att tala med barn om döden kan vi ibland uppleva detta

Låt glädjen få plats i livet

Att vara lycklig är inte att ha en perfekt tillvaro utan sorger eller annat som blockerar livet. Nej, lycka och glädje finner vi genom en beslutsamhet i att njuta av

Efter regn kommer sol

Likt regntyngda moln som färgar vår tillvaro grå och mörk, lever sorgen i våra hjärtan och sinne. Att stå i en förlust av någon eller någonting, färgas upplevelsen starkt av

Att släppa taget utan att förlora hoppet

I sorgens labyrint av oändliga reaktioner och konklusioner är det lätt att förlora hoppet. Under svåra stunder genom livet, bär vi oss fram genom närheten till hoppet, en föreställning om

Rösten bakom bloggen

Namn: Anette
Ålder: 60 år
Biografi: Anette har personlig erfarenhet av att förlora en familjemedlem och har genom sitt arbete i vården mött många människor i kris och sorg.
Har en otrolig förmåga att sätta ord på tankar och känslor i samband med sorg och vill med denna blogg ge inspiration och råd för att kunna ta sig vidare på livets stig.

Tidigare inlägg