Varje sekund av ditt liv är en ny början framåt

Vi söker ofta utanför oss själva efter styrka och självförtroende, söker efter kraft att gå vidare i Livet men allt detta kommer inifrån. Det finns där hela tiden inom oss , och har så alltid gjort.

Stanna upp och skänk dig själv en kärleksfull tanke, sök lite av stillheten i att betrakta ditt inre och finna din känsla av sanning, din insikt om att du gör det bästa du förmår för att få ditt sorgsna sinne och hjärta befriat.

Varje sekund av ditt liv är en ny början framåt.

Det är ett val du gör, det är ditt val till Livet.

Copy link
Powered by Social Snap