Det oförutsedda

Jag sträckte ut min hand, men du fann den aldrig. Jag vände mig om för att finna dig, men du fattades mig. Jag möttes av det oförutsedda och insåg att du var borta. Under våra liv möter vi oftast våra dagar, rutiner genom det vi planerar och styr upp. Möter dagen som vi är vana […]

Solnedgång

Jag sträckte ut min hand, men du fann den aldrig. Jag vände mig om för att finna dig, men du fattades mig. Jag möttes av det oförutsedda och insåg att du var borta.

Under våra liv möter vi oftast våra dagar, rutiner genom det vi planerar och styr upp. Möter dagen som vi är vana vid och förväntar oss. Men livet är inte bara förutsägbart utan vi ställs också ibland inför det oförutsedda. Livet är inte endast en utstakad väg, utan styrs också av tillfälligheter och slumpartade händelser. Den fasta grund vi står på kan i en bråkdels sekund ryckas bort och vi faller handlöst.

Livet är nyckfullt och försätter oss i situationer vi aldrig kunnat ana eller normalt brukar uppleva. När något plötsligt inträffar och bryskt förändrar vår livssituation, konfronteras vi av en känslostorm som det oförutsedda skapar.

Den styrka vi bär i mångt eller lite, rycks bort och vi förlorar vårt fotfäste. Oförutsedda möten med oförutsedda reaktioner omsluter och upptar hela vårt medvetande.

Vägen tillbaks till att återfå en trygg grund blir svår för några av oss, medan andra snubblar till för att snabbt få balans igen.

Under den turbulens som följer på en oförutsedd händelse, serveras vi dagar som inte blir den andra lik. Vissa dagar har vi förmåga att finna stabilitet åter, medan andra dagar skapar ovisshet och ångest. Vi möter en oundviklig rädsla som det oförutsedda för med sig då den drabbar oss med en förlust av någon närstående.

Rädsla för den verklighet som vi ställts inför genom förlusten. Rädsla i att möta våra tankar, känslor och agerande. En färd genom de innersta av våra farhågor och ovissheten om vägen fram.

Hur tar vi oss vidare när detta sker, var finner vi nästa plattform att stå på?

Hur finner vi de redskap som stärker oss och får oss att fokusera på att överleva den situation vi står inför?

Ett viktigt steg på vägen är att vi fokuserar och kommer ihåg de livsmål vi prioriterar. Det som får oss att kunna möta tankar och känslor utan att förlora förmågan att sträva framåt.

Förmåga av att också ta kontroll över de ting som gör att vi kan ta beslut, mentalt och handlingsmässigt är oerhört viktigt.

Insikten av att möta det oförutsedda är nödvändigt, även om det innebär oro, smärta eller annan oönskad påverkan.

Likaså att vara öppen inför sin omgivning, lyssna, ta emot råd och kanske handla därefter genom att följa sin inre kompass.

Vi uppfattar alla händelser olika, för vi är alla olika och har skilda utgångspunkter i livet. Dessa skillnader är viktiga och bör beaktas av oss alla. Vi kan aldrig säkert veta hur vi verkligen upplever en oförutsedd händelse och framförallt ej hur den påverkar hela vår existens. Varje upplevelse vi möter är viktig, negativ eller positiv. Den kommer att ge oss en vägvisare hur vi kan möta livets olika färgningar. Det vi upplever är viktigt men också i största grad vår hanteringsmetod av händelsen.

I en oförutsedd händelse som skapar sorg, nås vi av en mental blockering då alla tankar och känslor blommar upp inom oss. Vi tappar då vårt fokus och kopplas bort ifrån insikten av vad vi kan utföra. Negativa känslor skapar lätt en distraktion ifrån att uppnå balans åter.

Då vi väljer att kämpa emot oss själva , väljer vi också den svåraste av alla strider. Då vi väljer att övervinna oss själva, möter vi den största segern av alla.