Ett Nytt År

Då tonerna från nyårsnattens fyrverkerier och det nya årets klockar ebbat ut i vinternatten står vi där i ett nytt års skälvande minut.En ny tid tar vid och vi fylls alla av olika känslor, såväl inför det gångna året som inför mötet med det nya. Vi står där, några av oss i en ny och […]

Då tonerna från nyårsnattens fyrverkerier och det nya årets klockar ebbat ut i vinternatten står vi där i ett nytt års skälvande minut.En ny tid tar vid och vi fylls alla av olika känslor, såväl inför det gångna året som inför mötet med det nya. Vi står där, några av oss i en ny och annorlunda livssituation medan några av oss redan tagit sig igenom möte med nya livsvillkor i sina liv.

Vissa av oss har levt en längre tid med stunder och dagar i sorg och kris, dagar som passerat i djup förtvivlan och skapat insikter om livets olika vägar. Fått tid att begrunda och låta sig landa i det som skett. Därur kunnat bearbeta sin sorg så sakta. För några av oss har sorgen drabbat oss plötsligt och slagit upp ett öppet sår, skapat en ny och obegriplig dag. Ändrat livssituationen helt och hållet. Satt tankar, känslor och agerande i en fullt kaotisk karusell.

Att leva ett liv, är en resa där vi alla någon gång blir tvungna att möta sorger och kriser, där vi måste lida svåra förluster i vår närhet. Antingen tidigt i livet, under livet eller senare i livet. Vi har alla olika manus att genomleva i livet.

Någonstans står någon och talar om året som gått. Talar om minnen, glada eller sorgliga. Talar om förväntningar, kommande eller de som aldrig blev. Någon talar om det nya, om det som skall komma, om ljus och en ny tid, om att uppnå sina satta mål. Talar om styrka och mod.

Vi vänder och vrider på tankar och önskningar, vi omsätter dem i ord och skrift. Vi hoppas och förväntar, vi önskar mirakel. Vi ser bakåt och vi blickar framåt………

Det slår mig; nog är det väl underligt att vi människor ofta talar om dåtid, det som redan skett och framtid, det som skall ske……… alltmedan livet faktiskt är just nu. Medan vi lägger all energi och uppmärksamhet på det som varit eller, det vi ska göra , så är vi just i den sekunden mitt i det som är, mitt i att existera här och nu. Den stund du bör och ska sätta högst av allt, den skälvande minut av eftertanke om och för ditt liv.

Det som varit har passerat och det finns ingen så kallad ”reverse” på det livet, du kan inte förändra det som varit. Vissa upplevelser i livet blir vi tvungna att möta. Det som vi har möjlighet till, är bara att ändra vår inställning och bemötande av det som kommer oss tillmötes i livet.

Jag hörde en gång ”du kan inte förändra en hel värld, men du kan börja med dig själv” och så är det. Vi kan bara påverka vårt mod och vår insikt till livet för oss själva, men det är tillräckligt stort och vi har alla har möjlighet att välja det. Genom att låta oss bli i livets ögonblick kan vi skapa en grund i att möta svåra stunder i livet.

De som möter livet och möter dess, emellanåt hårda törnar, står bättre rustade att orka om man låter bra stunder få en stor plats likaså. Det kan tyckas trivialt att tala om sökandet av små glädjeämnen, då man kämpar med sorg, förtvivlan och saknad. Men av små ting, de mest triviala, kan man skapa stora konstverk.

Visst är väl ändå livet just detta, vårt eget skapande av livskonst.

In med detta 2019 blåste en hård vind, ställde om i våra vintertrötta sinnen och vi sökte läsida. Så som vi också måste göra med sorg och förluster, vi måste finna en läsida där vi får pausa från sorgen lite. Där sinnet kan få ro och gråten en stunds frist. Att vara i kriser och att genomleva svåra känslostormar, tar hårt på oss. Vi kommer inte att orka vidare om vårt sinne och den fysiska kroppen inte trycker på paus emellanåt.

Sorgens och förtvivlans äkthet sitter aldrig i hur hårt och innerligt du sörjer. Din sorg och din saknad finns för alltid inristad i ditt hjärta och medvetande, den bär du med dig livet fram.

De eller den vi förlorat kommer alltid att höra ihop med vårt liv, ditt och mitt. Det har skett, livet framför oss är pågående och du är ditt eget livs regissör från den stund du väljer det.

Så inför 2019, med allt som livet fört och för med sig, önskar jag av hela mitt hjärta till dig som kämpar, lever och finns, möt livet och lev det med kärlek och glädje.

Livet är just nu