Ett steg i möte med sorg

I alla ögonblick av beslutstagande till en förändring, är det bästa vi kan göra det rätta. Det näst bästa, det felaktiga och det absolut värsta, ingenting alls. Inför varje ny situation i livet skapas ett möte med såväl förväntan som oro. Vi har inte alltid möjlighet att påverka det som sker med och kring oss, […]

Solnedgång

I alla ögonblick av beslutstagande till en förändring, är det bästa vi kan göra det rätta.

Det näst bästa, det felaktiga och det absolut värsta, ingenting alls.

Inför varje ny situation i livet skapas ett möte med såväl förväntan som oro. Vi har inte alltid möjlighet att påverka det som sker med och kring oss, då livet ibland drastiskt ändras. Vårt enda redskap är hur vi kan välja att tolka och svara på de olika situationer vi möter genom en förändring i livet.

Genom att omformulera vårt sätt att tänka och agera, kan vi hitta en balans som gör det möjligt för oss att bättre kunna hantera motgångar och livskriser. Om vi kan finna ett annat perspektiv i att möta en förlust, förbättrar det vår förmåga att hantera en svår upplevelse.

Verkligheten i en förlust har många ansikten, att då bara fokusera på den negativa fysiska och psykiska smärtan, gör att vi många gånger inte ser vad som i den specifika situationen kanske var mest barmhärtigt. Det är många gånger svårt att låta sig öppna ögonen och sätta perspektiv på vad som skadade och försämrade livsvillkoren, då vi lätt förblindas av den överväldigande sorgens grepp.

Så hur kan vi då, efter en förlust, åter skapa en positiv inramning av livet? Hur kan vi genom sorgen finna möjlighet att se annorlunda på saker och ändra de betydelser vi kopplar ihop med en svår förlust och livssituation?

För att kunna omforma ett negativt skeende i ett positivt ljus, måste vi inte bara vara mentalt starka utan även besitta en vilja och ett mod i att låta detta ske. Finna en väg i att tänka konstruktivt och finna en hoppfullhet inför livets nästa dag.

Det finns inga egentliga beslut som vi kan fatta, vilka löser allt på en enda gång. För varje beslut vi tar, kräver emellanåt att vi ger upp något. Vi måste bära i tanken att alla beslut vi tar, skall bära syftet att leda oss till en situation som avsevärt förbättrar vissa aspekter av livet, som är av stor vikt i att komma vidare fram .  Ett steg som är av stor vikt, även om detta steg kan skapa stor oro, psykisk och fysisk smärta.

Att förmå sig att skapa en positiv inramning av livet, betyder inte att vi agerar med en överdriven positiv optimism, utan snarare att finna en möjlighet att inom varje sammanhang, överväga olika sätt att hantera en situation. Finna ett sätt att förbättra våra liv.

Vi kan, som jag nämnde tidigare, inte alltid påverka det som sker i våra liv, men genom att åter skapa en positiv inramning kan vi öka våra möjligheter att finna en väg fram. Vi ökar också våra möjligheter att överväga olika tillvägagångssätt och finna nya sätt att hantera en utmanande situation i våra liv.

Vi skapar en större chans att eliminera ett negativt och uppgivet tankesätt, vilket i sin tur kommer att uppmuntra oss att omfamna nya möjligheter och se nya perspektiv.

Då vi genom detta tankesätt kommer att kunna omdirigera vårt sätt att möta livet i såväl tanke som handling, skapar vi så småningom ett livsverktyg, som var och en av oss kan anpassa och göra till sitt eget.

Livet serverar oss emellanåt svåra uppgifter, men den svåraste uppgiften vilar alltjämt i hur vi kan knyta an till vårt inre och möta nya sidor. Sedan ta klivet ut och skapa en positiv inramning till det liv vi har.