Finna vår inre styrka

I den stund vi lyssnar till vår inre röst, som bejakar och ger oss kraft, bygger vi en inre frizon som hjälper oss att åter finna styrkan i livet. Då vi väljer att prioritera att lägga tid på och för oss själva, hantera vår sorg, läka våra sår och uppnå våra drömmar, kommer vi otvivelaktigt […]

hand på klippa

I den stund vi lyssnar till vår inre röst, som bejakar och ger oss kraft, bygger vi en inre frizon som hjälper oss att åter finna styrkan i livet.

Då vi väljer att prioritera att lägga tid på och för oss själva, hantera vår sorg, läka våra sår och uppnå våra drömmar, kommer vi otvivelaktigt att nå en insikt om dess oerhörda värde i sorgens resa.

Förstå värdet av att prioritera och se till våra individuella behov och likaså vikten av att ta hand om oss själva för att kunna känna en kärleksfullhet över vårt eget jag i varje situation. En insikt och förståelse, som så småningom landar i att kunna vara nöjd med resten av världen och livet. Se värdet i att kunna ge önskningar en röst och kraft. Likaså förstå att livet blir komplicerat om vi inte lär oss att etablera prioriteringar, eller att inte välja det som förtjänar vår tid.

Genom att ge tid för oss själva kommer vi att ta hand om och värna om vårt inre jag, där vi kan finna styrka och trygghet inför en ny tid i livet.

Livet består av en outforskad väg mellan såväl toppar som dalar, en färd genom både lyckliga dagar som svåra stunder. Ena stunden färdas vi genom euforiska dagar, möter dagar av normal gång medan vi likaväl ställs inför dagar då världen omkring oss hastigt stannar upp och faller ner över oss. Livets biljett har inte alltid en bestämd destination eller avgångstid.

Stunder då allt ställs i ett känslomässigt kaos kommer någon gång möta oss på vår resa.

Den smärta och ångest som kommer från dessa hårda törnar i livet, blir då vår verklighet under en viss tid. En känslomässig erfarenhet som lätt kan sätta bo i vårt inre.

Det kan då vara svårt att ta till sig vetskapen om att smärtan kommer mattas ut, oavsett hur överväldigande eller intensiv den än är. Tid läker inte sår, men den har förmågan att förändra dess smärta på sikt. Så låt den flöda då den är, men lär dig att inte för evigt hålla fast vid den.

För ur ren sårbarhet finner vi även vår sanna styrka.

Att vi i livet kommer tvingas möta svårigheter, vet vi är oundvikligt. Men att låta oss växa och lära oss ur dem är helt valfritt.

Smärta och förlust är en del av livets baksida, vare sig det handlar om små eller stora händelser. Vi möter och tvingas alla att någon gång ta oss igenom smärtsamma erfarenheter. Det viktiga i all hantering av svåra upplevelser är att lyssna till sig själv, bestämma hur vi väljer vårt möte med sorgen, finna vår inre styrka i att se till oss själva.

Många kommer kanske inte fullt ut förstå det sätt som vi själv väljer eller på hur vi hanterar mötet med situationen, men glöm inte att det är egentligen inte ditt problem.

Ingen kan eller äger rätten att bestämma hur du skall hantera din upplevelse. Vi äger alltid våra tankar och känslor. Om vi lägger för stor vikt på att uppfylla andras önskan om hur vi skall agera, tänka eller känna, så kommer vi att låsa in frustration, ilska och smärta i vårt inre.

Många gånger får vi höra att allt har en mening, men det är svårt att finna någon sådan i sorg. Det finns ringa tröst i denna fras, bara vissheten att vi inte alltid har möjlighet att förstå eller acceptera. Först när vi landat och ser vad som skett kan vi sakta och stilla navigera oss igenom situationen. En resa igenom dig själv, mot ditt jag, ur din förmåga att se dig själv.

För att hantera smärtsamma händelser som vid sorg, möta vår omgivning kan något så enkelt i sig själv som att skapa en frizon vara av stor vikt.

Genom att välja en stund under dagen då du ger dig själv tillstånd att inte tänka, känna eller verbalisera din sorg, skapar du en läkande och värdefull stund utav att bara vara. Ett andrum i all smärta och saknad utan att söka några svar just i stunden. Om så bara en kort stund med vetskap om hur det gynnar din sorgs helande.

Skapa en egen frizon där varken du själv eller andra förväntar något av dig. Frigör dig såväl i tanke som agerande och skapa en paus ifrån allt som förankrar dig i det förflutna.

Dag för dag skapar du på så vis ett läkande rum, dit du kan gå när bördan blir för svår att bära.

Det är ingen lätt uppgift, då många av oss ofta kan känna motstånd eller rädsla när vi möter tystnad och detta har sin grund i att vi många gånger är lite ovana vid att släppa egna tankar och handlingar.

Genom att skapa sin frizon i sorgen kan vi sakta finna inre styrka och nå tilltro till livet igen.