Förändringar

I livet sker konstant förändringar. Allt är i konstant förändring, allt har en början och ett slut, saker i ditt liv förändras och blir till något nytt. Då vi förlorar en närstående sker en förändring, du känner den och bär den. I varje tid i livet finns det någon gång njutning, något positivt, något nytt. […]

vackert staket med grind

I livet sker konstant förändringar.

Allt är i konstant förändring, allt har en början och ett slut, saker i ditt liv förändras och blir till något nytt.

Då vi förlorar en närstående sker en förändring, du känner den och bär den.

I varje tid i livet finns det någon gång njutning, något positivt, något nytt. Inget är någonsin bara dåligt även om du inte alltid ser det på det sättet.

Vi blockeras ofta av att stanna i det som var, vilket ger trygghet i sinnet, men detta blockerar oss från att öppna upp för ett nytt kapitel i livet.

Vi kan inte förbli i det förgångna, inte om vi skattar livet och dess glädje högt. Ur varje kapitel i livet lär vi oss något nytt, ser nya annorlunda vägar öppna sig, låt dig finna styrka i att se det som är bra och det som är dåligt för att komma vidare i ditt liv.

Acceptera förändringen innebär inte att du föringar den du förlorat, men att acceptera verkligheten ger dig större möjlighet att leva här och nu i större frid.

Förändringar i livet sätter oss på prov, gör att vi tappar fotfästet, gör oss ledsna och oroliga. Vi människor har en stark önskan att ha kontroll och vetskap om livets skeende. Dock har livet sina egna utstakade vägar, saker sker och vi kan inte ändra på det, hur innerligt vi än önskar detta.

Om du ser dig själv nu och tänker tillbaka, vet du att förändringar hela tiden kantat din väg, bra och dåliga, det är så livet är.

En resa genom livet fram ger förändringar, vi växer igenom tiden fram, vi mognar ser på det som var och det som är. Då vi inser att sätta värde på det som varit och det som kommer, lär oss omfamna och acceptera förändringarna så gör du det till en del av dig själv, ditt liv och din värld. Först när du närmat dig den tanken kan din sorg så stilla påbörja sin läkning.

Det som varit i ditt liv kommer aldrig att försvinna, det kan du aldrig förändra endast livet fram kan du förändra, det är ditt privilegium.