Katastrofer

Vi lever i en tid av existentiellt hot då en spridning av virus med stort hot mot vår hälsa eskalerar. En oro och enorm påverkan för många av oss växer fram i dessa dagar. Katastrofer som är både naturliga eller skapade av människan leder till ett gemensamt hot mot vår existens. När vårt samhälle präglas […]

Vi lever i en tid av existentiellt hot då en spridning av virus med stort hot mot vår hälsa eskalerar. En oro och enorm påverkan för många av oss växer fram i dessa dagar.

Katastrofer som är både naturliga eller skapade av människan leder till ett gemensamt hot mot vår existens. När vårt samhälle präglas av konsekvenser som kan innebära personliga förluster leder detta till en rädsla, såväl psykisk som fysisk. Vår mentala hälsa i en situation likt den som nu präglar vårt samhälle, skapar oss till individer som guidas av våra känslor och agerande.

Vid en situation där hälsa och överlevnad ställs på högkant är det normalt att en oro för med sig många andra känslor. Det verkliga problemet ligger inte bara i, att vi inte kan identifiera och analysera det virrvarr av känslor som påverkar oss, utan parallellt med detta måste vi tänka rationellt för vår överlevnad. Känslor som vi kanske många gånger står främmande inför, skapar ett oigenkännligt mönster i vårt beteende.

Tragiska upplevelser genom katastrofer, är alla extremt negativa och smärtsamma. Detta är dessvärre oundvikligt emellanåt. Livshändelser som ändrar våra insikter om livet på det ena eller andra viset, tar tid att ta sig igenom.

Katastrofer sker hela tiden omkring oss, oftast nås vi på något vis av dem. Vi nås alltid någon gång eller någonstans av en större förändring som påverkar våra liv i en bestämd riktning.

Ingen går igenom livet utan att möta svårigheter, ingen är säker från att ej uppleva förluster.

Men vi har alla valet att bestämma hur vi skall låta det påverka oss vidare när det inträffar.

Allt igenom är våra liv en resa där stigarna ibland är en kamp att ta sig över. Likaväl som att vägen också kan bjuda lätthet och glädje. Faktum är att livet hela tiden bjuder såväl glädje som sorg , vilket gör oss lyhörda för att ta till oss båda sidor av detta.

I vissa situationer där katastrofer omger oss fullt ut, vill vi många gånger styra upp och ordna i förhoppningen att  vi i möjligaste mån  kan undvika dem.

Det är helt naturligt att vi agerar så och nödvändigt ur många aspekter. Dock är det en absurd tanke att lägga en så stor börda på sig själv, i att kunna tro sig ständigt kunna lösa alla problem och katastrofer som uppstår i livet. Det kommer trots allt att finnas faktorer som helt enkelt ligger  bortom din kontroll.

Att låta tidens bekymmer och den oro som skapas därur, fylla dig helt ger bara dig själv ett maraton av känslor du skall ta dig igenom.

Vi skapar många gånger ett scenario av förutsägelser och händelser genom att låta våra sinnen löpa långt ut i icke rationellt tänkande. För att klara motgångar som landar i ditt liv genom en katastrof, bör du tillåta dig att fokusera på saker som ger glädje också. Därur kan du skapa ett inre rum av lugn,  varur du kan finna lösningar på att hantera din situation.

Låt inte ditt sinne utmattas av föruttänkta nederlag, utan se till det som är i stunden och landa efter hand i det som möter dig. Om vi låter oss konfronteras av en återkommande oro för framtiden, visualiserar vi hela tiden det värsta. Låt dig inte drunkna i en flodvåg av oro när du någon gång faller däri, utan håll fast vid det du tror på som skänker trygghet och håller dig flytande.

Vi kan naturligtvis inte alltid rädda oss från känslomässiga fall, det sker flera gånger under våra liv. Men vi kan välja hur vi skall bemöta och leva med dem.

Så ta vara på er alla och håll hoppet levande om en styrka framöver.