Låt glädjen få plats i livet

Att vara lycklig är inte att ha en perfekt tillvaro utan sorger eller annat som blockerar livet. Nej, lycka och glädje finner vi genom en beslutsamhet i att njuta av den, trots dess brister. Hur skall vi förmå oss eller hur ska vi ge oss rätten till att uppleva glädje i livet. Vad är ett […]

Att vara lycklig är inte att ha en perfekt tillvaro utan sorger eller annat som blockerar livet. Nej, lycka och glädje finner vi genom en beslutsamhet i att njuta av den, trots dess brister.

Hur skall vi förmå oss eller hur ska vi ge oss rätten till att uppleva glädje i livet. Vad är ett lyckligt liv, då allt i din värld rasat samman genom en svår förlust ?

Då allt som vi såg utgöra glädjen i livet, kastats omkull och lämnat oss i bestörtning. Låtit oss fastna i sorgen och tappat fotfästen i våra liv.

Att finna glädje var dag är och kan bli en tuff utmaning för många sörjande. Glädjen vi söker är med all säkerhet inte en slutdestination full av perfektion. Livet handlar i huvudsak faktiskt om att upptäcka vad som erbjuds och att förstå innebörden av allt som skett och blivit. Låta sig söka en fortsättning av livet och en meningsfullhet i att finnas kvar. Hur osannolikt det än kan tyckas vara, då sorgen omsluter dig totalt.

Men nyckeln till lycka är trots allt att finna uppskattning i det som är. Där finner vi åter vägen mot glädje i livet.

Glädjen är oftast ett sätt att visa hur livet inte alltid kan vara med oss, och är det bästa sättet att minimera sorgen. Lika ofta som vi tillåter oss själva att uttrycka sorg, måste vi låta de känslor som uttrycker glädje få utrymme i vårt medvetande. Då man väljer att leva sitt liv i skuggan av sorgen fullt ut, skapar man en instabil grund av livsentusiasm. Vilket på lång sikt stjäler ditt liv och din närvaro till livet.

Genom de liv vi lever, anpassar vi oss ofta till något som förväntas av oss i den specifika situation livet serverat oss. Vi låter det skava inombords och får oss att betrakta livet i ett meningslöst perspektiv. Detta genererar aldrig någon äkta lycka över att leva.

Många gånger är glädjekänslor något man i sorgen inte tillåter sig att känna. Det är ofta svårt att låta de känslor av glädje över något, få löpa parallellt med känslor av sorg. Det finns ibland en fysisk utmattning av sorg som dämpar förmågan att känna glädje eller förnekar sig dessa känslor då man ej kan kombinera dem med den mentala stressen vid ett dödsfall.

Trots alla tankar, känslor och konklusioner av sorgen som drabbat oss , så fortsätter världen och livet framåt. Vare sig vi är med i tanke och känsla, så fortsätter våra liv fram.

En karusell av livet,  som i ett oändligt flöde snurrar på omkring oss.

Genom att kliva åt sidan,  isolerar vi oss från dess framåtskridande. Därav också ett steg bort från att låta livet servera möjligheter för oss.

Vi låter oss stanna kvar i destruktiva känslor och vi berövar oss själva att nå en glädje över att leva.

Att nå fram till den punkt i livet då vi åter kan känna glädje, tar tid, mod och stor vilja.

Vi måste färdas genom svårigheter med all den insikt, tålamod och egen kärlek vi kan uppnå, för att kunna landa i mötet med glädje inför livet åter.

Vår väg mot målet att uppnå glädje måste få vara en resa där vi tillåter oss att i vissa stunder känna hopplöshet, för allt är en process med dagliga kamper och förutsättningar.

Att förstå vikten av att liksom resans väg genom sorgen kräver din fulla närvaro, är det viktigt att förstå vägen fram till lycka och glädje har sin speciella gång.

Allt som är värt något, kräver tålamod, entusiasm och kämparglöd för att uppnås. Det ansvaret vilar helt på vår egen vilja till att så sker.

De vackraste tingen i livet, det som påverkar oss stort och det som vi kommer ihåg mest, är det som verkar omöjligt att komma vidare igenom. Vetskapen om dess betydelse i våra liv,  är också det som bär oss vidare. Det som ger oss möjlighet att åter känna glädje igen.