När vi låter önskningar gå förlorade

Vi är ofta vårt förflutna, vårt blod, våra andetag och inte minst våra känslor och tankar. Den vi är formas av möten i livet, dess påverkan och våra konklusioner därav. Men vi är också ett resultat av alla de saker vi inte fått gjort, det tomrum av förlorade tillfällen då våra önskningar gått om intet. […]

vackert staket med grind

Vi är ofta vårt förflutna, vårt blod, våra andetag och inte minst våra känslor och tankar. Den vi är formas av möten i livet, dess påverkan och våra konklusioner därav. Men vi är också ett resultat av alla de saker vi inte fått gjort, det tomrum av förlorade tillfällen då våra önskningar gått om intet.

Förluster är kaotiskt omfattande, motgångar där våra önskningar och förhoppningar raserats, väger tungt inom oss. Med insikten om att det förflutna är bakom dig, med allt du lät gå, allt du aldrig gjorde eller de stigar du aldrig fick utforska, väger många gånger tyngst i sorgen.

Att existera är en ständig resa där allt rör sig i förändringar, små eller omvälvande. Trots att man lätt fastnar i det som varit så ligger faktiskt framtiden utsträckt framför oss. Med alla sina möjliga möjligheter, med alla sina mödosamma steg att förverkliga förlorade önskningar eller drömmar.

I det stadium där du befinner dig förnärvarande, är allt egentligen möjligt. En cirkel av livet som fört dig till just där du är, ligger inte bara bakom dig utan omger dig som en referens. En insikt i om eller hur du påverkats av händelser i livet, vilket i sin tur hjälper dig att komma ihåg vilka dörrar du redan öppnat. En vägledning om vilka stigar du kan gå längs med i självinsikt. Vilket öppnar vägen mot att sätta nya livsmål och önskningar.

Det är såklart inte alltid lätt att ta fram och göra sina önskningar till verklighet utan att känna begränsningar. Livet lägger konstant fram utmaningar för oss och vi måste besluta hur vi skall möta och tackla dem. Vi möter ibland extrema situationer som kräver all vår uppmärksamhet och kraft, eller sätter oss inför ett svårt prov av prioriteringar i livet.

Det är då lätt att vi förlorar våra önskningar, ser livets skeende hindra oss från att ge oss möjlighet att uppnå något. Låter tankar få oss att innerligt önska att något skall vara på ett visst sätt, eller att vi befann oss på en annan tidpunkt i livet.

Att nå nya livsmål, liksom att uppfylla och förverkliga önskningar, dyker inte upp helt av sig själv. För att kunna uppnå nya livsmål och känna sig bekväm i den situation som livet utgör i ögonblicket, kräver en intern omvandling. En process som startar i det ögonblick du ställs inför en livsomvälvande situation.

En process som förändrar dig lite i sänder, dag för dag och skapar en annorlunda version av ditt liv och ditt jag. Man kan känna en viss rädsla inför mötet med detta och de begränsningar som skapas i vårt inre. Rädsla är trots allt en obestridlig del av vårt väsen och blir nyckeln att ta sig fram och förbi svåra händelser.

Rädsla omfattar möte med känslor, tankar. En kritisk aspekt på din resa mot en ny situation i livet, ett nytt möte med dig själv, är att erkänna och acceptera denna rädsla.

För varje tung sten du lyfter från din stig igenom livet, ökar du och förbättrar du dina möjligheter att nå dina önskningar.

Hur skall vi då tänka och landa i att skapa utrymme för att sträva mot att skapa liv åt förlorade önskningar?

Genom Entusiasm kan vi motivera hoppet. Det ger energi som mobiliserar dig att röra dig framåt mot ditt syfte.

Skapa Engagemang som förser dig med gott mod och för dig mot ditt mål.

Finn Meningsfullhet i allt du gör, tänker och känner. Skapa närhet och vilja till att skapa dina önskningar i livet.

Genom hela vår existens, är det våra önskningar som får oss att röra oss framåt med livet och finna hopp och förväntan. Vi måste emellanåt sätta vår viljestyrka på bordet och gå framåt även när stegen känns tunga.

Livet är dock så att vi får inte alltid vad vi önskar oss, det finns ett avstånd, ibland oändligt mellan önskningar och möjligheter. Dock finns i livet önskningar vi aldrig anade att vi behövde.