Oro och ängslan

Under dagar som de vi nu befinner oss i kan vi överväldigas av starka känslor i oro och ängslan samt känna en stor ångest inom oss. Ur den verklighet som ställer våra existentiella tankar i ett annat fokus, lägger vi mycket energi på att oroa oss och känns ängslan inför vad som skall ske i […]

Under dagar som de vi nu befinner oss i kan vi överväldigas av starka känslor i oro och ängslan samt känna en stor ångest inom oss.

Ur den verklighet som ställer våra existentiella tankar i ett annat fokus, lägger vi mycket energi på att oroa oss och känns ängslan inför vad som skall ske i våra liv. Då vi dagligen låter oss själva bära en oro och ängslan,  skapar vi en oerhörd svår ångest som i sin tur ger oss rent fysiska besvär. Ångest har en förmåga att landa fysiskt i oss vi kan uppleva känslor av utmattning, trötthet, muskelspänningar, yrsel, matsmältningsbesvär, sömnlöshet och tryck över bröstet. Vi bär allt fokus på att uppleva de känslor av oro och ängslan som rusar inombords och det landar i en såväl mental  som fysisk tortyr.

De frågor som vi söker svar på, blir många gånger obesvarade och det är en ovisshet i allt som kretsar kring hur utfallet kommer att bli i den situation som uppstått i livet. Att lägga all energi på sakers skeende eller ej, såväl som att tro sig kunna ha kontroll över dess utveckling är ologiskt och stjäl vår förmåga till att skapa balans i nuet. Då vi fastnar i ängslan och oro över vår oförmåga att kontrollera allt, håller vi oss helt fastlåsta i en negativ spiral av svåra känslor.  Låter ångest växa och skapar oläkta sår inom oss.

När vi låter oss hamna i en återvändsgränd av oro och ängslan får vi svårt att uppmärksamma andra personers behov i vår nära omgivning. Detta då vår egen ängslan och oro gör oss pressade och obekväma. Därur mister vi kraften till att vara optimistiska och kunna fatta beslut. En känslomässig turbulens härjar inom dig och detta är utan tvekan den största negativa effekten därav. En fysisk och mental osund distansering som tär på dina band till övriga i  familjen och dina vänner.

Med oro och ängslan kommer även rädsla, rädsla som alltid gör att du oftast ser saker värre än vad de många gånger faktiskt blir. 

Då vi låter oss analysera och betrakta våra rädslor kommer vi att kunna sänka stressen inombords.  Vi öppnar upp för möjlighet att också se dess ibland oproportionella och ologiska inverkan på oss.

Genom att tala om dina känslor, lyfta upp dem på en öppen yta där man gemensamt kan betrakta dem, skapas en distans till de effekter de har på dig och din omgivning.

Däri finns en god möjlighet att återskapa balans och fäste för att leva igenom svåra stunder.

Under dagar som dessa, när allt känns skört, är det bra att också försöka skapa målsättningar.  Såväl korta- som långsiktiga målsättningar ger en bra grund att stå på. Genom att sätta ett mål för dagen, kanske en promenad i gemenskap med någon nära eller en stund på verandan tillsammans . Ta del av ett samtal,  att lyssna och öppna upp för andras tankar, finna tålamod för våra olikheter och annorlunda tankar. Några kortsiktiga mål men på längre sikt kanske de viktigaste livlinorna. Skapa rutiner i vardagen , den vardag som blivit och därur påminna oss själva  att fortfarande finna  meningen med livet.

Vår förmåga och inte minst vilja till att vägleda eller låta oss vägledas är i dessa sammanhang starkt avgörande.

Det finns ingen som helt ut kan förutse hur allt går i livet, eller hur allt skall bli.  Allt som sker kommer till oss oavsett vi står redo inför det eller ej. Vi blir ibland tvungna att bli våra egna arkitekter för att forma våra liv efter de förutsättningar som gäller.

Livet är oförutsägbart, all lycka och all sorg kommer när vi minst anar det.

Var närvarande i ditt liv och på så sätt möt det oförutsägbara, gråt i din sorg och omfamna din lycka.