Överlevnad och förluster

Livet ger och tar, Vi förs med tidens våg fram genom dagar som präglas av olika händelser. Stunder av harmoni och glädje men också stunder då vågen av katastrofer och tragedier slår omkull våra liv med full kraft. Under vår existens går vi inte bara genom livet med lätta steg,  utan möter även blandade. upplevelser […]

Livet ger och tar, Vi förs med tidens våg fram genom dagar som präglas av olika händelser. Stunder av harmoni och glädje men också stunder då vågen av katastrofer och tragedier slår omkull våra liv med full kraft.

Under vår existens går vi inte bara genom livet med lätta steg,  utan möter även blandade. upplevelser av glädje och sorg. Dessa skapar en verklighet som omsluter oss. Livet har inte alltid en gynnsam väg utstakad för oss. Då olika händelser ibland ställer oss i en svår situation, blir vi ibland stående kvar som en överlevare. Nya livsvillkor som kastar oss hårt och skoningslöst in i en svår vardag.

Då vi överlever en katastrof förändras livet och verkan därav gör sig påmind såväl fysiskt som psykiskt. Vi tvingas balansera livet och tar oss fram genom alla de känslor, tankar och uttryck detta för med sig. Då vi hamnar i en situation av att överleva samtidigt som vi lider stor personlig förlust, blir livet en existentiell  mardröm.

Den egna sorgen och saknaden av en närstående skall kombineras och ligga som grund för att ta sig vidare genom livet, parallellt med sin egen bearbetning av att ha överlevt en olycka.

Känslor som kommer skall man finna ork att möta, bearbeta och ta sig igenom. Detta skapar en psykisk belastning och en stor stress som ibland utvecklar sig till en rent fysisk smärta.

För medmänniskor i vår närhet,  kan det vara svårt att förstå och ta in detta faktum av reaktioner då man är tacksam för att ej ha förlorat allt i en katastrof. Vikten av att finnas vid sidan av, är här enormt viktig, att finnas, lyssna och ta emot tankar och känslor utan kvittens. Bara finnas där.

Vi får som överlevande svårt att hantera de överväldigande känslor som följer av att överleva en katastrof, och vi har alla olika hanterande under en  stressrelaterad emotionell upplevelse. Vi reagerar alla utifrån våra egna utgångspunkter om och i livet.

Man utvecklar ibland en stark lojalitet till den eller de som förlorats i en katastrof, och på så vis ej tillåter sig själv att finna någon glädje över att leva.

Av alla de känslor och tankar som livets händelser skapar oss, finns en viktig tanke att utveckla. Alla förluster har sitt skeende, sin resa att ta sig igenom samt sitt avslut. Vikten av att skapa en fästpunkt för ett avslut och utgång för att möta livet i sin nya annorlunda form är enormt viktig att förstå.

Då vi förmår oss att se framåt utan att för den skull förlora närheten till själva saknaden möter vi också en möjlighet till att leva vidare.

I den stora sorgens famn finns trots allt små ögonblick av glädje.