Rädsla och förändringar

Ett liv är i ständig förändring, genom såväl lycka som sorg möter vi nya situationer där våra grundramar skakas om. Våran förmåga att ta oss genom sorg är ofta helt beroende på hur vi tar in svåra känslor, tankar och möte med rädslor inför livets nya villkor. Då vi ställs inför en livsomvälvande situation drabbas […]

Ett liv är i ständig förändring, genom såväl lycka som sorg möter vi nya situationer där våra grundramar skakas om. Våran förmåga att ta oss genom sorg är ofta helt beroende på hur vi tar in svåra känslor, tankar och möte med rädslor inför livets nya villkor.

Då vi ställs inför en livsomvälvande situation drabbas vi ibland av stor oro och ångest. Därur kan dessa händelser vara skrämmande och skapa rädsla. När vår tillvaro drastiskt förändras genom dödsfall och den trygghet och harmoni vi levt med omkullkastas, snubblar vi bokstavligt fram och söker nytt fotfäste. Dagar av liv i en komfortzon , där vi känt oss trygga med livet som det var blir i ett ögonblick förlorat. De tidigare tankar vi burit på eventuella förluster bland de vi älskar och håller av, är inte i närheten jämförbara med den grymma verklighet som drabbar oss då det verkligen händer. Sanningens ögonblick är vi skonade ifrån under livets resa fram till dagen det faktiskt sker.

Rädsla är vår främsta fiende då vi låter känslan av otrygghet växa inombords. När vi släpper taget om vår tilltro till det vi känner som trygghet i livet, tar rädslan över. Ur de konklusioner vi gör inom oss utifrån den stress som ett dödsfall skapar, tar lätt oro och ångest oss rakt in i rädsla.

Vid en förlust av en nära anhörig, påverkas våra grunder av stabilitet och harmoni. Rädsla att möta dagar genom sorg och en  ångest över hur vi skall återfå kontroll över våra liv. Då vårt inre är omtumlat av starka känslor och tankar i sorgen, byggs en oro och rädsla som begränsar våra möjligheter till att förmå oss fatta beslut och bli handlingskraftiga.

Det är inte bara rädslan inför mötet med saknaden och smärtan utan även mötet med livets fortsättning som upptar hela vårt inre.

När vi låter oss bli förankrade till ett liv som inte gör något för oss på grund av att vi är rädda för någonting, så lever vi egentligen inte livet fullt ut. Stora förändringar skapar en osäkerhet och kan ibland göra oss rädda inför de livsvillkor vi ställs inför. Som människor har vi en stark önskan att ha kontroll, men som de rationella varelser vi är måste vi inse att säkerhet inte existerar då livet har sina egna vägar och är i ständig förändring. Var dag vi möter är en ny dag, nya förutsättningar och nya intryck. Det är en svår acceptans i att möta döden som något vi aldrig har kontroll över, en bitter erfarenhet av att det utgör en av betingelserna i att leva.

I varje del av de liv vi lever finns njutning och lycka, smärta och sorg, något positivt och något negativt. Inget är någonsin bara dåligt,  även om vi ser det på detta sätt i sorgen. Då vi fastnar i en inre dialog om varför eller hur, fastnar vi lätt i det förflutna. Detta skapar ingen styrka inom dig utan du fylls av onödiga frustrationer som hindrar att ta dig vidare genom förändringen. Allt eftersom når vi en punkt där vi kan revidera vår inre dialog och byta ut negativa tankar mot de som skapar en god grund i sorgebearbetningen.

Det är inte så att vi omfamnar eller finner acceptans i förlusten genom att ej känna en rädsla inför  förändringen. Dock öppnar vi för möjligheten att överleva förändringen om vi inte låter rädslan ta över helt.

Genom dagar av rädsla och oro, genom dagar av saknad och tomhet skapar vi stilla en insikt om livet vi bär. Skapar en grund att ta det första steget, kanske inte dit du vill men ändå steget som tar dig ur rädslan mot livet vidare. Livets fortsättning börjar med ditt första steg vidare.