Sårbarhet i samband med sorg

De flesta missförstådda situationer beror på bristande kommunikation .Det krävs en ärlighet och vilja i att visa sina innersta svagheter och sorger för att bygga nya grunder i relationer. I sorgen kommer vi till situationer som är oss främmande känslomässigt och reaktionsmässigt. Den tydliga bild vi burit med oss om oss själva eller andra blir […]

Kors begravningsplats

De flesta missförstådda situationer beror på bristande kommunikation .Det krävs en ärlighet och vilja i att visa sina innersta svagheter och sorger för att bygga nya grunder i relationer.

I sorgen kommer vi till situationer som är oss främmande känslomässigt och reaktionsmässigt. Den tydliga bild vi burit med oss om oss själva eller andra blir förändrad. Att visa sin sårbarhet är många gånger det som stärker dig mentalt framigenom sorgen Våga tala om det som skett, utan att vara ängslig att Du skulle vara obekväm för din omgivning. Många gånger är det den drabbade som bär den förlösande nyckeln till att öppna samtalet om det som skett.

Verkligheten ställer allt på sin spets, den belyser begränsningar och svårigheter, den ställer allt förnuft på prov och levererar livets tvära kast mot oss. Vi tvingas att stanna upp och tänka, tvingas in i svackor som tar vår energi. Då vi förnekar sårbarheten tappar vi kopplingen till behovet av andra människors förståelse och engagemang.

Sårbarhet är vad som faktiskt gör oss unika och mänskliga. När vi ser och vågar visa våra svagheter så öppnar vi också en dörr för vår omgivning att komma oss närmre. Först då kan vi uppleva sorgen som en delad sorg.