Vägen fram mot ditt liv

När förändringarnas vindar blåser, kommer några av oss att bygga murar. Medan andra bygger vindmöllor. Att möta en förlust av någon skapar en enorm förändring i livet. Saker vi omgavs av och livet vi levde, förändrades i en bråkdels sekund. Allt som var oss bekant blev skrämmande och okänt. Det liv vi befann oss i […]

Solnedgång

När förändringarnas vindar blåser, kommer några av oss att bygga murar. Medan andra bygger vindmöllor.

Att möta en förlust av någon skapar en enorm förändring i livet. Saker vi omgavs av och livet vi levde, förändrades i en bråkdels sekund. Allt som var oss bekant blev skrämmande och okänt. Det liv vi befann oss i stannade tvärt och fångade in oss i ett vakuum av tidlös sorg.

För att kunna finna en ny fas i livet innebär det inte att man måste finna förmåga att glömma en person, utan istället fråga sig själv vad vi vill ge oss själva och vad vi vill förändra.

Det som gör mest ont i en förändring genom sorg, är att låta sig klamra fast vid något som inte längre finns i våra liv. Låta ångesten över att möta en förändring och det som ligger okänt framför oss, ta sin fulla plats av vårt innersta. Genom att låta väggar av oro och sorg växa upp och innesluta oss helt, skapar vi en oerhörd mörk plats att existera i. Ett mörker som omsluter oss och ger stor oro, frustration och fyller oss med hopplöshet. En känslokollision som skapar en känslan av att inte kunna göra någonting eller kunna ta oss därifrån.

För att överleva en komplex och sorglig livssituation, behöver man inte vara den starkaste emotionellt eller den mest intelligenta. Den som har förmågan att anpassa sig och leva i förändringen är med största sannolikhet den som överlever katastrofer. Den som har förmågan att se förändringen som en del av livet och kunna stå upprätt i det som varit, blivit och det som är.

Genom våra liv har vi lätt tagit oss an och förstått att hantera positiva förändringar. Då vi plötsligt ställs inför svåra upplevelser och förluster, vet vi i de flesta fall inte hur vi möter dessa förändringar i livet. Många av oss har oftast inte så stor erfarenhet till att direkt vara modiga och insiktsfulla , när någon eller något lämnar oss i livet.  Livet har inte gett oss en manual till hur vi hanterar eller agerar livets möte med sorg.

Kanske har vi inte heller nått fram till vilka förmågor, vi besitter eller ej, för att ändra vårt sinnestillstånd som rör vårt innersta i avseende att finna mening i livet åter. Vi kan aldrig påverka det som skett, vi har bara förmåga att påverka vad som skall komma.

För att kunna finna en början till en väg tillbaka, måste vi mogna i tanken att ej klamra oss fast vid det som har lämnat vårt liv och inte ha hopp om eller drömt om saker som gått förlorade. Det kan såklart vara svårt att acceptera detta, men ett steg i att finna modet inför sanningen och kampen i att återgå till livet.

Att släppa taget om någon, saker eller händelser är emotionellt svårt. Under perioder av våra liv möter vi positivt tänkande, självkontroll och utveckling, men när livet kollapsar bleknar tilltron och hoppet sviker.

Hoppet, vårt dagliga hopp omger oss av och till under en sorg. Hopp som säger åt oss;  att hålla ut, så kommer allt att ordna sig. Det sk positiva hoppet.

Parallellt med detta nås vi likaså av det negativa och falska hoppet. Det som säger oss att; allt skall gå vår väg utan störningar och problem. En sanning med modifikation, då alla sorgeprocesser har sin gång och sina uttryck.  Ett negativt hopp som ibland kan få dig att klänga fast vid händelser eller någon som rör sig bort ifrån ditt liv.

För att nå vägen tillbaks, blir det läkande hoppet det som på sikt kommer tillhanda hålla dig mindre motstånd och får dig att kunna se saker med större klokhet och mognad. Får dig att inse och ta till dig vad som inte längre är möjligt och får dig att se bortom horisonten.

Att släppa taget om någon är en process där känslor och tankar är i en ständig kamp. Allt som älskas eller värderas kräver stora handlingar av mod, insikt och uppoffring. En turbulent resa fram.

Till slut utan vi egentligen vet hur kommer vi vidare, nära din styrka då du släpper taget om allt som skrämmer dig. När de smärtsamma upplevelserna faller bort för att bereda väg för en ny verklighet, din inre frid och vidare liv. Därifrån har du nått in på din väg tillbaka mot livet.