Vägval och insikter på livets stig

Livets väg ger oss ofta tvära kast och oförutsedda upplevelser. Vi möter livet som det faktiskt är, en vandring mellan glädje och sorg. Våra livsval och livsmål formas av de händelser, känslor och insikter som möter oss på livets stig. Under våra liv ställs vi ofta inför att göra val, enkla såväl som svåra livsavgörande. […]

Livets väg ger oss ofta tvära kast och oförutsedda upplevelser. Vi möter livet som det faktiskt är, en vandring mellan glädje och sorg.

Våra livsval och livsmål formas av de händelser, känslor och insikter som möter oss på livets stig. Under våra liv ställs vi ofta inför att göra val, enkla såväl som svåra livsavgörande.

De beslut och val vi tar grundar sig inte enbart på våra konklusioner, de känslomässiga eller praktiska. Valen och besluten vi kommer att ta påverkas också ibland av vad vår omgivning förväntar sig eller tycker är rätt. Möjligtvis är det av godhjärtade anledningar som vår omgivning uttrycker sina önskningar över de val vi står inför att göra. Men det är i slutänden du själv som skall leva med de konsekvenser som du möter genom dina val.

I den stressrelaterade situation som uppstår vid ett dödsfall i din nära omgivande familj, då fokus ligger på förlust och sorg är det inte lätt att ta livsavgörande beslut. Då vi möter livet i ny form och med nya livsvillkor är det svårt att fokusera på den väg som du vill välja framåt vidare.

Då vi här ställs inför att välja och förändra kan de annars så enkla valen i livet bli omöjliga att ta ställning till. Vissa val vi tvingas ta kan kännas mer ångestladdade än andra.

De största vägskäl vi möter på livets väg, är resultatet av en händelse, insikt och förändrade livsvillkor.

Då livet hindrar oss att leva, eller rättare sagt överleva, inte bara en stund i taget utan vidare genom sorgen, måste vi förstå och se innebörden av de val vi beslutar att ta. Då känslor, fysiskt och psykiskt kolliderar inom oss uppstår ett vakuum i sorgen som tär hårt på vår analytiska förmåga och sänker vår handlingskraft. Då behöver vi en livlina, en tanke som håller oss flytande och förmår oss att se strandlinjen.

När man mår som värst, är det viktigare för stunden att bara orka leva vidare men också att låta oss släppa in tankar på en framtid då vi har möjlighet att leva.

Finn då orken att lista upp för och nackdelar i de val inför livet som vi möter, även om vi inte är helt motiverade inför det i början. Dock kan vi väcka tankar på förändring genom att göra en enklare lista på saker som kan få oss att finna lugn, som till exempel att ta en promenad i naturen, eller lyssna på vacker musik, göra detta till ett litet mål att uppfylla i veckan. Små steg mot större förändring i hur du kan må.

Lägg fokus på att prioritera för att må bättre, låt det bli ett steg mot att finna ditt livsmål.

Slå bort dina egna och andras invändningar som smyger sig in i sinnet, gör klart för dig själv att den tid du tar åt dig själv och dina prioriteringar är din fulla rätt till egna val.

Andra kan inte leva våra liv, eller vifta med facit om hur det är och skall bli. Vi måste själva snubbla på stenarna som ligger på livets stig och finna ett sätt att åter kunna resa oss och gå vidare. Endast därigenom blir vi klara över hur vi vill fortsätta fram grundat på egna val.

När vi sörjer är det lätt att halka ner i djupa spår av negativitet och smärtan i förlusten tar över, döljer och förvränger allt.

Då vi mister en livskamrat, försvinner det som präglat ditt vardagliga liv. Gemenskapen med en älskad maka/make är förlorad och vi blir strandsatta på sorgens öde strand. Det krävs tid och förståelse inför den förlusten och vad den innebär i ditt framtida liv. Inför de livsvillkoren som gäller måste vi ta oss varsamt fram och låta tanken mogna med våra val och nya livsmål.

Låt inte förgången tid sätta hinder för att finna ny lösning på hur du vill leva vidare. Se över dina för och nackdelar på listan över livsvillkoren, vad ger dig störst ro i sinnet utifrån dina möjligheter.

Då vi mister barn eller syskon, brottas vi med ett annorlunda trauma i sorgen, det att överleva sitt barn eller syskon. Motivationen och orken att bearbeta, finna en väg fram blockeras av smärtan i det psykiska traumat. Dina förutsättningar att kunna åstadkomma rätt val för dig och din familjs väg fram i förlusten, försvåras då din egen sorgeprocess skall kombineras med att stödja övriga barn i familjen.

Vägen fram i sorgen är inte enkel eller självklar, det finns så många olika känslor och reaktionsmönster. Vi bär alla vår egen sorg.

Vi berörs alla olika men delar ändå mötet med sorgen i den stund vi låter den beröra vårt innersta.

Finn balans genom att sätta upp rimliga mål för dagen eller veckan. Låt inte din planering skena iväg utan följ vägen fram lugnt. Låt sinne och hjärta dela innebörden av din förlust.

Varsam planering av din tid för att öva sig skapa val och nya livsmål.

Var modig i ditt hjärta inför det nya.

Ha tillit till dina val i ditt sinne.