Vikten av att visa omtanke

Jag vandrar sakta fram längs gator, möter människor på väg, alla med tysta bestämda steg i full fart fram. Någon enstaka gång möter jag skymten av ett leende hos någon eller så stöter jag hastigt emot någon som stressande knuffar sig förbi mig. Det slår mig, hur många möten jag ser och hur  alla tycks […]

Solnedgång

Jag vandrar sakta fram längs gator, möter människor på väg, alla med tysta bestämda steg i full fart fram. Någon enstaka gång möter jag skymten av ett leende hos någon eller så stöter jag hastigt emot någon som stressande knuffar sig förbi mig. Det slår mig, hur många möten jag ser och hur  alla tycks trava på i sin egen lilla bubbla. Sällan har så många, utbytt så lite gemensamt, en på sitt vis dyster känsla i en tid som denna. En tid då December lindar in oss i såväl ljus och värme, som mörker och kyla . Frostiga dagar, en tid då vi bör dela värme, omtanke och trygghet. Men den värld som omger oss erbjuder inte alla en trygg och bekymmerslös tillvaro. Tider som de vi nu lever i, ställer vår medmänsklighet på prov. Vår oförmåga att ge tid för omtanke till någon som aldrig ber om det, men i största grad bär behovet.

I den värld som omger oss, nås vi dagligen av insikten om hur varje stund och situation ofta kräver mod och vilja att ta sig igenom för många av oss. Livet här och nu berör såväl oss som alltid levt här till de som kommit hit för att söka trygghet. Vi lever alla i en tid då våra livsvillkor drastiskt kan förändras och försätta oss in i en främmande och annorlunda miljö.

I en värld där trygghet och existens hotas och försätter våra medmänniskor på flykt, existerar inga egentliga gränser som förhindrar oro, ångest och sorger. Världen har inga gränser som behåller sorgerna på annan plats, de färdas med oss överallt. Dit vi far, dit tar vi med våra tankar och känslor och våra upplevelser. Vi lämnar kanske vår familj, vårt hem men aldrig den ocensurerade sanningen om smärtfyllda livsvillkor.

Dagligen nås vi av mänsklighetens ändlösa strävan att kunna hjälpa, trösta och ge skydd. Många gånger förmår vi inte alltid att ta oss an allt lidande och ge det plats i våra liv. Men tack o lov finns det fler gånger en outsinlig glöd och anda i mänskligt bemötande och agerande. Det ställer vi alla vårt hopp till.

Som medmänniska kan vi inte förändra allt , men vi kan förändra mycket i vår dag för våra medmänniskor. Att skapa omtanke i ord och handling är ett av våra starkaste och kärleksfulla språk vi kan lägga tonvikt på i denna tid. En tid då många människor tvingas möta sorg och förlust, långt från sina egna hem.

Händelser där man berövas möjlighet till avsked från någon älskad eller tvingas bära ovissheten om någons varande eller ej. En ond och hård verklighet att bära med sig.

Genom förmåga till mjukhet når vi en värdefull grund till att kunna visa omtanke. De enklaste uttryck kan ge en ovärderlig omtanke för någon som behöver tröst. Genom mjukhet skapar vi kraftfulla band som behövs för att få en hälsosam närhet till livet och dess motgångar. Kärlek och starka band får sin styrka och liv i just de vardagliga saker du själv gör i din omtanke för någon medmänniska.

I möten mellan människor med olika ursprung, historier och öden finns en viktig ”essens” som vi har möjlighet att skapa genom att lyssna och ta oss an känslor och tankar. En ”essens” som helt lägger grunden i mötet mellan människor är; respekt. 

Respekt som helt skapas på din förmåga att se och utgå ifrån att förstå, att vi inte alltid, trots våra ansträngningar, får tillbaka vad vi förväntar oss i en viss situation. Att visa omtanke baserar sig helt på att vi har en vilja att göra det rätta för någon utifrån våra värderingar och med hänsyn inför den andres historia och möjligheter.

Att vi står med ett lugnt och respektfullt hjärta när vi märker en storm är på väg mot oss. Det som upprätthåller vår förmåga att finnas för andra, är helt och hållet beroende på hur vi förmår oss att vara lojala till våra värden vi skapat i livet och som gör oss trygga som medmänniskor.

Livet har en förmåga att både ge glädje som sorg. Då vi visar omtanke ger vi livet näring, styrka och får oss att känna oss som en del av något viktigt. En möjlighet att ge någon ett litet ljus i mörka tider, en känsla av att kunna ge hopp att finna trygghet och kanske en gång, en meningsfull tillvaro här i vår värld.

Lycka och vägen till trygghet är något som finns inombords, den söker du inte utanför dig.

Den beror inte på vad man har, utan helt på vad man är.

Med all omtanke till Er alla önskar jag en God Jul och ett Gott Nytt År.